Notariële tolkdiensten

Ons kantoor is gespecialiseerd in tolkdiensten voor het notariaat, in elke gewenste taalcombinatie.

Door de inschakeling van een beëdigd tolk/vertaler bij het passeren van een akte is iedere partij op de hoogte van de inhoud en betekenis van de door haar te ondertekenen akte. Hierdoor wordt bovendien voorkomen dat partijen achteraf en wellicht met succes een beroep kunnen doen op onduidelijkheid of onbegrip en het notariaat daarvoor aansprakelijk kunnen stellen. Tolk/Vertaalbureau Cremer beschikt over tolken in vrijwel elke taalcombinatie. Zie ook onder “referenties” voor tal van notariskantoren, die reeds van onze tolkdiensten (en vertaaldiensten) gebruik maken.

Ons kantoor werkt uitsluitend met beëdigde tolken (en vertalers) die zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Deze inschrijving stelt wettelijke eisen aan de opleiding en vaardigheden van de tolk. Ondermeer permanente educatie en het frequent uitvoeren van notariële tolk- en vertaaldiensten. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de tolk de vereiste (taal-)vaardigheden, kennis en integriteit bezit om de tolkdienst correct te kunnen uitvoeren.

 

Scroll naar boven