Congres- en gesprekstolken

Ons aanbod tolkdiensten beperkt zich niet enkel tot het notariaat. Ook reservering van congrestolken en gesprekstolken (deze laatsten bijvoorbeeld bij besprekingen met buitenlandse delegaties of zakenpartners of bij besprekingen tussen advocaat en cliënt) is mogelijk.

Bij tolkdiensten tijdens congressen en besprekingen kunnen verschillende technieken worden toegepast, afhankelijk van de wens van de klant en de soort bijeenkomst.

Bij simultaantolken worden de woorden van de spreker simultaan in een andere taal vertaald. Een koptelefoon is hierbij noodzakelijk. Deze techniek wordt vrijwel altijd toegepast bij congressen en conferenties. Bij grotere evenementen wordt veelal gebruik gemaakt van tolkcabines. De apparatuur dient door de opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld.

De techniek van het fluistertolken lijkt op simultaantolken, maar is meer geschikt voor kleinere bijeenkomsten. Hierbij zit de tolk naast de klant en vertaalt de woorden van de spreker simultaan op fluistertoon. Consecutief tolken is vooral geschikt voor besprekingen, vergaderingen, bedrijfspresentaties, rondleidingen etc. De tolk vertaalt steeds enkele zinnen van de spreker, zowel naar de brontaal als de doeltaal.

Zoals bij al onze tolkdiensten werken wij ook hier uitsluitend met tolken die beschikken over een volledig afgeronde opleiding en met voldoende ervaring in de gewenste tolktechniek.
Scroll to Top