Beëdigde vertalingen

Een beëdigde vertaling is nodig, wanneer de vertaling voor officiële doeleinden is bedoeld. Bij een beëdigde vertaling heeft de opdrachtgever de garantie dat de vertaler aan de gestelde vereisten voldoet en wordt door de vertaler in een verklaring de “getrouwheid” van de vertaling met de vertaalde tekst gegarandeerd. De vertaler is daarbij aan een eed gebonden. Bij de beëdigde vertaling worden zowel de brontekst (de oorspronkelijke tekst) als ook de doeltekst (de vertaling) voorzien van handtekening en stempel van de beëdigde vertaler en wordt een verklaring van de vertaler bijgevoegd. Alle stukken worden vervolgens onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Bij de volgende documenten is vaak een beëdigde vertaling vereist: notariële aktes, verklaring omtrent gedrag, vonnissen, uittreksel gemeentelijke basisadministratie, uittreksel Kamer van Koophandel, huwelijksakte geboorteakte, overlijdensakte, diploma’s enz. Omdat het maken van een beëdigde vertaling extra tijd en kosten vergt, geldt hier een toeslag. Bovendien kan een beëdigde vertaling, vanwege de originele stempel en handtekening, uitsluitend op papier en per post worden geleverd. Indien gewenst, ontvangt u bovendien een scan van de beëdigde vertaling als pdf-bestand per mail.

Scroll naar boven