vakgebieden

Home / vakgebieden

Juridisch vertaalwerk

billionphotos-1642621
Onze specialisatie: juridisch vertaalwerk (en tolkdiensten ) voor onder ander notariaat en advocatuur, rechtbanken en gerechtsdeurwaarders, maar ook voor het bedrijfsleven en particulieren. U kunt bij ons ondermeer terecht voor de vertaling van notariële aktes, dagvaardingen, statuten, algemene voorwaarden, overeenkomsten enz. enz.

Vertrouwelijkheid, accuratesse en ervaring staan hierbij centraal.

Voorwaarde voor een correcte juridische vertaling (en tolkdienst) is o.a. kennis van de specifieke terminologie. Onze vertalers en tolken beschikken over de capaciteit om het juiste juridische jargon toe te passen, dit verschilt namelijk per land.

Bovendien is volgens de wet op het notarisambt de aanwezigheid van een beëdigd tolk/vertaler bij het passeren van een akte vereist, indien een partij de taal van de akte niet voldoende beheerst. Ook hier kunnen wij u met ervaren tolken in vrijwel elke taal van dienst zijn.

Tolkdiensten

tolkdiensten
Ons kantoor is gespecialiseerd in tolkdiensten voor het notariaat.

Titel V, artikel 42, lid 1 van de wet op het notarisambt luidt:

De akte wordt verleden in de Nederlandse taal. Indien partijen zulks verlangen, wordt de akte verleden in een vreemde of de Friese taal, mits de notaris die taal voldoende verstaat, tenzij de wet anders bepaalt. Indien een verschijnende partij de taal van de akte niet voldoende verstaat, verschijnt mede een tolk, die zo mogelijk ook beëdigd vertaler is, die de zakelijke inhoud van de akte vertaalt. De akte wordt dan mede door hem ondertekend. Van zijn bijstand wordt in het slot van de akte melding gemaakt.”

Door deze inschakeling van een beëdigd tolk/vertaler bij het passeren van een akte wordt voorkomen dat partijen achteraf en wellicht met succes een beroep kunnen doen op onduidelijkheid of onbegrip en het notariaat daarvoor aansprakelijk kunnen stellen. Wij beschikken over tolken in vrijwel elke taal. Zie ook onder “referenties” voor de notariskantoren, die reeds van onze tolkdiensten (en vertaaldiensten) gebruik maken.

Beëdigde vertalingen

image006
Een beëdigde vertaling is nodig wanneer de vertaling voor officiële doeleinden is bedoeld. Bij een beëdigde vertaling heeft de ontvanger de garantie dat de vertaler aan de daarvoor vastgestelde eisen voldoet. Bij beëdigde vertalingen worden zowel de oorspronkelijke tekst als ook de vertaling, voorzien van handtekening en stempel van de beëdigde vertaler, en een verklaring van de vertaler tot een onlosmakelijk document aan elkaar gehecht.

Diploma’s en getuigschriften


Tot de documenten waarvan vaak een (beëdigde) vertaling noodzakelijk is, behoren ook diploma’s en getuigschriften. Bijvoorbeeld voor een (vervolg-)opleiding of sollicitatie in een ander land. Ook voor deze vertalingen bent u bij ons op het juiste adres.

Correspondentie

image013
Foutloze correspondentie is een visitekaartje voor uw bedrijf, dit geldt ook voor de correspondentie met uw buitenlandse relaties. Vertrouw daarom de vertaling van uw correspondentie met uw (potentiële) zakenpartners in het buitenland toe aan onze vertalers. Voor ons een alledaagse klus, voor u een zorg minder!

EU

image010
Door de steeds verder gaande eenwording binnen de EU wordt het voor bedrijven steeds makkelijker om andere markten te bereiken. Dit biedt nieuwe mogelijkheden maar heeft ook confrontatie met nieuwe en uitgebreide regelgeving tot gevolg. Bekendheid met de terminologie van de EU is een vereiste voor het correct vertalen van EU-documenten zoals financieringsaanvragen, ontwikkelingsprojecten, wetteksten enz.