Privacybeleid

Ons website-adres is: https://www.vertaalbureaucremer.nl. Ons privacybeleid en dus ook de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Over het algemeen kunt u deze website dan ook bezoeken, zonder enige persoonlijk identificeerbare informatie kenbaar te maken. Maar er zijn momenten dat u ervoor kunt kiezen om persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en gewenste dienstverlening in te vullen.

Het is bovendien mogelijk om bijlagen/files toe te sturen.

Tolk/Vertaalbureau Cremer gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het tot stand brengen van de opdrachtovereenkomst, voor een snelle en veilige afhandeling van uw opdracht en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Uw persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard en de informatie die u aan Tolk/Vertaalbureau Cremer verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van gegevensvelden, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen, leasen of verhuren en bij de verwerking van en omgang met deze gegevens altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten. Het doorgeven van de gegevens aan derden gebeurt uitsluitend indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de vertaal-/tolkopdracht, die u aan ons heeft verstrekt. Door de opdrachtverstrekking verklaart u zich hiermee akkoord.

Beveiligde verbinding
Al uw gegevens worden via deze website verstuurd via een beveiligde SSL-verbinding.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bovendien heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tolk/Vertaalbureau Cremer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of de intrekking van uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens via mail aan ons kenbaar maken.

Reageren of vragen?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, als u vragen heeft hierover of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen.
Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website.
Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Er zijn veel soorten cookies, maar de nieuwe wetgeving maakt onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. De functionele cookies zijn niet aan de regelgeving gebonden. De niet-functionele cookies wel, waaronder dus ook de analytische en commerciële. Tot de laatste behoren ook de cookies die bijvoorbeeld Google Analytics en veel social sharing buttons van sociale medianetwerken zetten.

Welke cookies worden op deze site gebruikt en met welk doel?
De website van Tolk/Vertaalbureau Cremer maakt geen gebruik van cookies!

Tot slot beschikt deze website eventueel over buttons om informatie van deze website te delen op uw (eventuele) sociale medianetwerken (bijv. Twitter). Deze sociale netwerken plaatsen ook cookies voor zowel functionele, analytische als commerciële doeleinden. 

Hoe kunt u cookies weigeren of verwijderen?
Via de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies weigeren en eventueel al geplaatste cookies verwijderen. Er zijn diverse soorten internetbrowsers (bijv. Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari) en de wijze van instellen varieert. Raadpleeg daarom de help-functie van uw internetbrowser om uw cookie-instellingen desgewenst aan te passen. Houd er rekening mee dat het aanpassen van uw instellingen effect kan hebben op alle sites die u bezoekt.
U kunt ook gebruik maken van het programma GHOSTERY om duidelijk zichtbaar te maken welke cookies actief zijn. Hiermee kunt u ze ook weigeren of verwijderen. Het programma GHOSTERY kunt u downloaden en aan uw internetbrowser vastkoppelen dat doet u via deze link: https://www.ghostery.com/

Scroll naar top