Disclaimer

Het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker onderstaande voorwaarden begrijpt en hiermee akkoord gaat. Deze website van Tolk/Vertaalbureau Cremer werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De inhoud van deze website is slechts ter informatie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Tolk/Vertaalbureau Cremer wijst op voorhand iedere vorm van aansprakelijkheid af voor onvolkomenheden of onjuistheden in de informatie op deze website. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud en informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Tolk/Vertaalbureau Cremer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze website of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Verwijzingen en hyperlinks

Eventuele verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites zijn alleen bestemd voor aanvullende informatie aan de gebruiker. Tolk/Vertaalbureau Cremer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Er kan door ons op geen enkele wijze gegarandeerd worden dat informatie of software, verwijzingen of hyperlinks op andere websites, die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten

Auteursrechten
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van deze website zijn eigendom van Tolk/Vertaalbureau Cremer. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, in een geautomatiseerd gegevensbestand worden opgeslagen, openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tolk/Vertaalbureau Cremer. Elk gebruik van dit materiaal ten behoeve van reclame en/of activiteiten van gelijke strekking is niet toegestaan. Tolk/Vertaalbureau Cremer is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van door copyright beschermde informatie.

 

Scroll naar boven