AVG

AVG/Verwerking persoonsgegevens

Sinds 25 mei 2018 ist de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. De AVG-bepalingen zijn ook van toepassing op de persoonlijke informatie, die u in het kader van een offerte-aanvraag of opdrachtverstrekking aan verstrekt. 

Tolk/Vertaalbureau Cremer gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. Voor meer informatie zie ons privacybeleid.

 

Scroll naar boven